Vrijwilligerswerk: Project Medewerker

Wij zoeken een projectmedewerker die het Beginstation extern kan vertegenwoordigen, daarnaast ondersteunt hij/zij de medewerkers bij diverse interne opdrachten.

Tijdens je werkzaamheden word er verwacht dat je op een goede manier het beginstation naar buiten toe kan vertegenwoordigen, hiervoor zijn goede mondelinge en schriftelijke uitdrukkingsvaardigheden een vereiste. Omdat je als projectmedewerker met vele soorten mensen met verschillende kwaliteiten werkt, kun je jezelf goed ontwikkelen in teamverband.

Benodigdheden

 • Werk- en denkniveau op MBO+/HBO-niveau gewenst
 • De projectmedewerker opereert in projectteams
 • Je werkt nauw samen met en rapporteert aan de projectmanager en legt verantwoording af
 • Je bent in staat de stichting naar buiten toe te vertegenwoordigen met betrekking tot de visie en missie van de stichting
 • Je beschikt over omgevingsbewustzijn, improvisatievermogen en ondernemerschap
 • Goede mondelinge en schriftelijke uitdrukkingsvaardigheid

Werkzaamheden

 • Inhoudelijke ondersteuning bij het uitvoeren van het acquisitieplan
 • Behartigt de belangen van de stichting door middel van (beleidsmatige) inbreng in eventuele externe overleggen en bijeenkomsten
 • Verstrekt desgevraagd (management) informatie, communiceert in- en extern
 • Vertegenwoordigt desgevraagd het Beginstation extern en onderhoudt en benut contact met partijen zoals diverse overheden, bedrijven
 • Levert een bijdrage aan o.a. het acquisitieplan welke gericht is op de visie en missie van de stichting
 • Is verantwoordelijk voor het uitvoeren van de gezamenlijke (deel)projecten met partners en bewaking van de concrete projectplannen en budgetten, in afstemming met de projectmanager
 • Ondersteunt partners en collega’s van de stichting in de uitvoering van de (deel)projecten, onderhoudt contacten met betrokkenen en bewaakt de voortgang
 • Biedt ondersteuning, indien gewenst/nodig, bij backoffice activiteiten. Te denken valt aan diverse administratieve taken en/of projecten

Intresse? Neem contact op: