Over ons

Het Beginstation is een non-profit organisatie die zich richt op werkgelegenheid, innovaties en het verbinden van verschillende mensen. Het is de bedoeling dat mensen die aan de zijlijn van de arbeidsmarkt staan in contact worden gebracht met studenten zodat de ‘nieuwe’ en de ‘oude’ garde elkaar hier kunnen versterken. Hier wordt een circulaire economie nagestreefd. Niet alleen producten verdienen een nieuwe kans, talent mag ook niet verspild worden. Je vindt deze inspiratieloos op het Stationsplein in Helmond

Verder komen met het Beginstation

Het Beginstation is een concept dat zich richt op werkgelegenheid, start-ups en innovaties voor een circulaire economie. Een innovatiecentrum gelegen aan het Stationsplein in Helmond welke zorgt voor een inspirerende en verbindende ontmoetingsplaats tussen diverse partijen. Wij verbinden kennis en ervaring met elkaar, faciliteren, stimuleren en motiveren voor een duurzame circulaire economie versneld door de huidige technologie. Wij richten ons op Helmond en Brainport Regio.

Het team

Het team van Het Beginstation varieert door het jaar heen aangezien Het Beginstation mensen van alle kanten opleid naar een succesvolle carrière op de arbeidsmarkt. Buiten het kernteam van vaste medewerkers gaat het om een grote diversiteit aan deelnemers en betrokkenen. Mogelijke werkvormen zijn: stage, werkstage, werkervaringsplekken, dagbesteding, re-integratie (werkfit en naar werk) dagbesteding en vrijwilligers. Deze foto is gemaakt door Sacha de Boer in 2019 nadat Het Beginstation de award voor diversiteit had gewonnen.