Vrijwilligerswerk: Facilitair Medewerker

Wij zoeken een facilitair medewerker die verantwoordelijk is over het bijhouden van het gebouw. Denk hierbij aan reinigen van de ruimtes en het scheiden van afval.

Tijdens de uitvoering van de activiteiten krijg je aanwijzingen van een ervaren collega op het gebied van Marketing en ICT. Hij/zij is je begeleider en eerste aanspreekpunt. Daarnaast is er een coach die je helpt bij het maken van stappen in je persoonlijke ontwikkeling.

Welke vaardigheden ontwikkel je?

 • Sociale en communicatieve vaardigheden; bijvoorbeeld het op passende wijze omgaan met bezoekers en het samenwerken en overleggen met collega’s
 • Plannen en organiseren; het werk in stappen en in tijd leren in te delen
 • Zelfstandigheid en verantwoordelijkheid; door het werk binnen de afgesproken tijd te doen
 • Instructies en procedures opvolgen; door het nakomen van afspraken die in het Beginstation gelden
 • (Verder) ontwikkelen van de Nederlandse taal
 • Het leren bespreken van je eigen persoonlijke leerwensen en hiervoor afspraken maken met je begeleider; dit kan praktisch zijn (zoals taal- of computervaardigheden) of persoonlijk (zoals meer zelfvertrouwen krijgen)

Werkzaamheden

 • Reinigen van algemene ruimtes (werkruimtes, sanitair en keuken)
 • Klaarleggen, aanvullen en opruimen van producten en materialen
 • Servicegerichte instelling; zoals het aanpassen van de volgorde van werk als dat nodig is
 • Verzamelen, scheiden en afvoeren van afval
 • Bijhouden van voorraad schoonmaak materialen, schoonmaakmiddelen, toiletartikelen
 • Signaleren en melden van gebreken in het gebouw bij de beheerder

Intresse? Neem contact op: