Home » Nieuws » Global Goals Charter

Global Goals Charter

Global Goals Charte.

Het is ambitieus: in 2030 geen extreme armoede, ongelijkheid en onrechtvaardigheid meer in de maatschappij en een einde aan verdere klimaatverandering. Bij de introductie van de Global Goals for Sustainable Development deden de VN daarom een aansporing aan de gemeenschap, overheden én het bedrijfsleven om mee te doen. Hoe gaat het bijna een jaar later met die verbondenheid, het bedrijfsleven in het bijzonder. En op welke manier komt het in ons land tot het samenwerkingsverband welke nodig is om de targets te bereiken?

 

Global Goals Charter

 

Ondernemerschap nodig

Dat juist ook bedrijven het onderscheid kunnen maken bij het bereiken van de Global Goals, werd al transparant bij de realisatie van de eerdere Millennium doelen. Extreme honger en armoede is in die periode vrijwel gehalveerd. Dat is voornamelijk te danken aan opkomende economieën en in mindere mate aan ontwikkelingswerk. In Nederland werden de nieuwe Global Goals opmerkelijk snel opgevolgd door met name het zakenleven. Dit gebeurde in de vorm van een uniek partnership. Rond september 2014 tekenden meer dan 80 ondernemingen en maatschappelijke instanties, als DSM, Unilever, Erasmus Universiteit Rotterdam, Philips en True Price, samen met toenmalig minister Ploumen het Global Goals Charter. Daarin werd afgesproken samen te werken en zich in te zetten om de targets te behalen.

 

niet meer in hokjes denken

Fokko Wientjes, mede initiatiefnemer maakt zelf overigens met genoegen subiet korte metten met verdeling in hokjes als ‘regering’ en ‘bedrijfsleven’. ‘We hebben zelf een soort verzuiling gekozen. Maar uiteindelijk zijn we allen burgers en zijn we allemaal gebaat bij een geslaagde functionerende maatschappij.’ Om tot oplossingen te komen voor 2030, is het hoofdzakelijk nodig om over die classificatie heen te stappen, vervolgt hij. ‘Diverse vraagstukken zijn te groot om alleen door het zakenleven of de overheid op te lossen. Als we de competenties op een doordachte manier aan elkaar koppelen, zijn we in staat veel meer te bereiken.

Heb je het over voeding bijvoorbeeld, dan kunnen bedrijven gezonde voeding aanleveren. Maar als de bevolking geen gezonde voeding wil, dan heeft het niet veel zin om het aan te leveren. Daar kan een overheid weer in helpen. Hiertoe moet je grenzen laten vervagen en oprecht willen samenwerken. Zo’n samenwerkingsverband willen we eveneens met het Global Goals Charter bereiken.’

 

Gebaat bij succes

Het Charter is tot stand gekomen vanuit het denkbeeld dat iedereen belang heeft bij en bij kan dragen aan de realisatie van de 17 targets in 2030. Fokko Wientjes legt uit: ‘Het gaat erom dat we wereld doelen gesteld hebben. Dat we de welvarende maatschappij zoals we die in ons land hebben, kunnen houden en dat we hetzelfde creëren voor degenen die dat in de maatschappij niet hebben. Instabiliteit is voor geen enkel mens goed. Iedereen is dus gebaat bij het behalen van die wereld doelen en het spreekt voor zich dat we dat moeten bereiken.’ Wientjes accentueert dat het draait om het samen opnieuw bedenken van de economie. ‘Het stenen tijdperk eindigde niet omdat we geen stenen meer hadden, maar omdat er iets beters was. Het fossiele tijdperk eindigt omdat we een nieuwe economie realiseren.’

 

Wereldwijd toepasbare oplossingen

En in de betrekkelijk korte tijd dat het Charter bestaat, zijn op een reeks thema’s al significante, vruchtbare samenwerkingen ontstaan. De instanties proberen samen tot oplossingen te komen die wereldwijd toepasbaar zijn. Zo werken bijvoorbeeld Hospitainer, Unicef en Philips samen op het gebied van gezondheid. Ook op het gebied van geld zoeken verschillende Charter-ondertekenaars vanaf dit jaar gezamenlijk naar  oplossingen en kansen, om ze vervolgens uit te voeren. Het is opmerkelijk dat dat er geen wij-zij-gevoel heerst binnen deze collaboraties: ‘Er zijn geen voorwaarden over en weer gesteld, in de trant van “wij gaan dit doen, maar alleen als jullie dat gaan doen”. Het is duidelijk ‘we gaan het samen doen.’

 

Wereldwijde interesse

In een vergelijkbare wijze van samenwerken tussen maatschappelijke instanties, overheden en bedrijven, is wereldwijd veel belangstelling. Het Sustainable Development Solutions Network van de VN vroeg het Global Goals Charter kortgeleden hun belevenis te delen. Een fraai 1e succes voor de deelnemers van het Charter, want ook het vormen van succesvolle partnerschappen is een methode om verder te komen.

 

Betrekken van kleine ondernemers

Welke zaken kunnen er nog beter? Als het gaat om deze succesvolle partnerschappen is mogelijkerwijs nog wel een uitdaging te noemen. Hoe betrek je hier niet alleen de gevestigde partijen bij, maar maak je actief participeren voor een ieder toegankelijk? B.v. voor de kleine tot middelgrote bedrijven: zij zijn uitgerekend een buitengewoon significante schakel als het gaat om grensverleggende oplossingen. Gelijktijdig laat een analyse als dat van Kaleidos Research zien dat ondernemers kansen zien, maar wel wat toegevoegde support kunnen gebruiken.

De huidige voorstellen en tools sluiten volgens de ondervraagde MKB’ers onvoldoende aan bij de realiteit van kleinere bedrijven. Volgens Wientjes is het in ieder geval ook van groot belang om gedrevenheid te scheppen rond de targets. ‘Nederland is prima gepositioneerd in de wereld. Dat willen we uitbreiden en behouden. We moeten hier met name veel mogelijkheden in zien en ze nemen.’
Geplaatst

in

door

Meer van Het Beginstation