Home » Nieuws » Duurzamer Nederland

Duurzamer Nederland

Duurzamer Nederland.

Jonge ondernemers en politici hebben afgelopen week een manifest opgesteld voor een duurzamer Nederland. Deze bijeenkomst is een initiatief van MVO Nederland, De Groene Zaak, DJ100 en Social Enterprise NL.  Maria van der Heijden, directeur-bestuurder van MVO Nederland: “Alleen door kennis en ervaringen uit te wisselen en door samen te werken, kunnen we Nederland duurzamer maken.

Het manifest dat jonge politici onder leiding van Jan Terlouw in februari hebben opgesteld was een prachtig begin. Maar samen met jong ondernemend Nederland moeten we de vertaling maken naar de ondernemerspraktijk. Het is heel goed als jonge ondernemers en jonge politici elkaar direct aan het begin van hun politieke loopbaan, of in de opstartfase van hun duurzame bedrijf weten te vinden.”

 

Duurzamer Nederland

 

Aan de bijeenkomst in Arnhem namen 75 jongeren deel, waaronder Serge Kornuyt namens Het Beginstation. Het programma startte met een inspirerend interview met hoogleraar Klaas van Egmond. Hij benadrukte dat jongeren eigenaarschap moeten nemen over wat er gebeurt in en met hun leefomgeving.

 

Manifest voor een duurzame economie

De jonge deelnemers werkten de volgende vijf thema’s verder uit met als achterliggende gedachte om constructief te willen samenwerken voor het realiseren van een duurzame economie, waarbij innovatie noodzakelijk is.

 

1. Klimaat & Energie
Ons politieke beleid en onze bedrijfsstrategie zullen erop gericht zijn minstens die
maatregelen te nemen die nodig zijn om te voldoen aan het klimaatakkoord van Parijs.
Uiterlijk in het jaar 2040 willen we een volledig klimaatneutrale economie gerealiseerd
hebben. Hiermee lopen we voor op de doelen die Nederland zichzelf heeft gesteld (2050).
De volgende zaken zijn nodig om deze doelstelling te realiseren:
• Stoppen met fossiele brandstof/energie subsidies in 2020
• EU CO2 tax in 2020
• 100% zelfvoorzienende woningen/gebouwen in 2030

 

2. Circulair grondstoffengebruik
Wij streven ernaar om uiterlijk in het jaar 2040 een volledig gesloten grondstofketen te
hebben gerealiseerd. Dat wil zeggen dat er in dat jaar geen grondstoffen meer uit de
economie verdwijnen en dat het gebruik van biologische grondstoffen de draagkracht van de
aarde niet zal overschrijden. Hiermee lopen we voor op de doelen die Nederland zichzelf
heeft gesteld (2050).
De volgende maatregelen zijn nodig om deze doelstelling te realiseren:
• Belastingverschuiving. (Ex’Tax) Belasting op arbeid omlaag, op grondstoffen omhoog.
• Circulair inkopen door overheid en bedrijven
• Monitoren van input/output materialen
• Materialenpaspoort voor alles
• Kennis over Circulaire Economie verplicht in alle onderwijsprogramma’s van basisscholen,
VO, MBO, HBO tot WO etc.)

 

3. Sustainable Development Goals
We erkennen het behalen van de SDG’s van de Verenigde Naties als de belangrijkste doelen
van ons politieke beleid en onze bedrijfsstrategie.
De volgende maatregelen zijn nodig om deze doelstelling te realiseren:
• Kennis over SDG’s in onderwijs integreren
• SDG meetlat voor beleid investeringen/bedrijven
• Voorbeeldgedrag overheid en bedrijven
• Lange termijn beleidsmaatregelen
• Professional commitment om niet te gaan werken voor organisaties die de SDG’s niet
volgen

 

4. Fair share
Wij vinden dat ieder individu en iedere organisatie zijn ‘fair share’ zou moeten doen in het
bereiken van een duurzame, sociale en eerlijke economie. Dit heeft betrekking op alle
aspecten van politiek en bedrijfsvoering, van belastingen tot energieverbruik en van
diversiteit tot beloningsbeleid.
De volgende maatregelen zijn nodig om deze doelstelling te realiseren:
• Klimaatbelasting en Klimaatontlasting
• Keuringsdienst van Maatschappelijke waarde (Transparantie in de keten)
• Goed voorbeeld doet volgen!

 

5. Menselijke maat
Bij het nastreven van een duurzame samenleving zullen wij in onze beslissingen aandacht
hebben voor een menswaardig bestaan en verschillen tussen mensen respecteren,
waarderen en daar naar handelen. Waarbij welzijn boven welvaart staat.

 

Duurzamer nederland manifest
Geplaatst

in

door

Meer van Het Beginstation