Home » Nieuws » Dag van de 1000 voorbeelden

Dag van de 1000 voorbeelden

Afgelopen donderdag 14 maart is bij het Beginstation het evenement ‘dag van de 1000 voorbeelden’ gehouden. Deze speciale dag is georganiseerd voor ondernemers, werkgevers en wethouders. Het doel was om meervoudig te leren kijken en je blikveld aan te passen aan dat van iemand met een arbeidsbeperking.

Op naar de 100.000 banen
Volgens de banenafspraak moeten er in 2026 125.000 banen (waarvan 25.000 in de overheidssector) bij zijn gekomen. Dit geldt voor mensen met een rugzakje of arbeidsbeperking. Deze banenafspraak is gemaakt om ervoor te zorgen dat mensen met een arbeidsbeperking de kans krijgen op werkgelegenheid. Dit wordt gedaan aan de hand van de Participatiewet. Deze wet zorgt ervoor dat óók mensen met een arbeidsbeperking werk kunnen vinden. De organisatie ‘Op naar de 100.000 banen’ stimuleert dit proces.

Talentontwikkeling
De dag is begonnen met een presentatie van Serge Kornuyt. Hij legde uit wat het Beginstation doet en wat wij bijdragen aan ‘op naar de 100.000 banen’. Het Beginstation vindt dat er nog te veel mensen aan de zijlijn blijven staan. Wij zorgen ervoor dat iedereen zijn talent kan ontwikkelen en de kans heeft om zijn plek terug te vinden op de arbeidsmarkt.

Meervoudig kijken
Om een duidelijker beeld te krijgen van mensen met een rugzakje of arbeidsbeperking werd er tijdens deze dag een opdracht gemaakt. Het doel van deze opdracht was om de kijk van iemand, met een rugzak of arbeidsbeperking, breder vast te stellen. Later op de middag werd er nog een rondleiding gegeven door het Beginstation.

Iedere deelnemer kreeg op het eind van de dag een goodiebag mee naar huis. Ook zijn wij volgend jaar zeker weer van de partij als het gaat om ‘Dag van de 1000 voorbeelden’!


Geplaatst

in

door

Meer van Het Beginstation